• 003
 • 006
 • 001
 • 005
 • 002

Zájmové kroužky mateřské školy

Angličtina

Věříme, že výuka cizího jazyka s pomocí hudby a interaktivních pomůcek, je nejpřirozenější a nejefektivnější způsob výuky angličtiny pro děti.

Vše probíhá formou her, děti kreslí, zpívají, učí se říkanky, hrají pohybové hry, tancují, prohlíží si obrázkové knihy jsou výtvarně aktivní. U dětí, které kolem tří let věku hovoří zpravidla již velmi dobře česky a mají rozvinutou slovní zásobu, je velká pravděpodobnost perspektivy pro učení i jazyka cizího. Během kroužku angličtiny si děti přirozenou a zábavnou formou hry postupně osvojují nová slovíčka a základy jazyka. Zahradníček - nyní neprovozujeme

Děti se seznamují s prací na zahrádce podle jednotlivých ročních období. Na vlastním záhonu sledují, jak rostliny rostou, pečují o ně (zalévají, okopávají, vysazují..). Pozorují různé živočichy, které se na zahrádce nachází, poznávají druhy semínek, stromů, keřů a jejich délku klíčivosti, rozdíly v růstu rostlin, práce se zahradním nářadím, jeho údržbu, uskladnění a další činnosti, které práce na zahrádce přináší. Odměnou je jim ochutnávka vypěstovaných plodin jako např. jahody, pažitka či plody z ovocných stromů.Flétna

Hra na tento hudební nástroj je poměrně snadná. Dítě umí brzy zahrát první lehké písničky. Flétna má pozitivní vliv na zdraví dítěte, respektive na dýchací ústrojí. Pomocí hry na tento hudební nástroj si dítě osvojí správnou techniku dýchání, posiluje svaly bránice. Hraním dochází k pročištění dýchacích cest a zvyšuje se kapacita plic. Proto je doporučován nejen dětem alergickým a astmatickým, ale přirozeně i zdravým (prevence onemocnění horních cest dýchacích). Dýchací cvičení se využívají i v logopedii.Dětská jóga

V lekcích dětské jógy se děti naučí objevovat své tělo, dech i mysl veselým a hravým způsobem. Jóga má na dětské tělo velmi blahodárný vliv. S pomocí obrázků, jednoduchých her a napodobování děti získají lepší koordinaci, flexibilitu a vědomí svého těla. Dramaťáček

  Kroužek, jehož náplní bude za pomoci básniček, říkanek, krátkých pohádek a her rozvíjet u dítěte dovednosti v oblasti komunikace, sounáležitosti, fantazie a kreativity (výroba kulis a loutek).
 
 

Kroužek pro Předškoláky – kroužek pro děti 5 – 6 let

Motto: Počítáme, přemýšlíme, kreslíme, hravě se ke škole blížíme.

Hrátky budou zaměřeny na rozvoj grafomotoriky, myšlenkových procesů, matematických představ, smyslového vnímání, samostatného plnění jednoduchých úkolů + činnosti plněné v daném časovém intervalu.

Co by měl umět každý předškolák?

Je třeba mít na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. Proto je důležitá pomoc od všech, kdo s dítětem pracují, vychovávají, učí ho, aby došel co nejblíže ke svému cíly.

 • Znát své jméno a příjmení.
 • Samozřejmostí by měla být správná výslovnost všech hlásek zvládnutá před nástupem do školy.
 • Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit.
 • Je dobré před nástupem do školy rozvíjet jemnou motoriku ruky (navlékání korálků, stavění z kostek a stavebnic, vystřihování, samostatné tvoření…).
 • Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.
 • U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen dokončit práci.
 • Mít číselnou představu do pěti.
 • Vystřihovat jednoduché tvary.
 • Sluchem rozpoznat první hlásku ve slově.
 • Samostatně se obléci a zavazovat tkaničky.
 • Dodržovat základní hygienu (mytí rukou před jídlem a po použití WC, používat kapesník) a pořádek v osobních věcech.
 • Jíst lžící i příborem.
 • Dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text, popř. odpovědět na otázku.clanky-00
podpora-00

Adresa

 • Čelakovského 1017/14
  Chomutov 430 01

Kontakt

 • 608 081 838
 • 606 865 111
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provoz mateřské školy

Září - Červen 6:30 - 16: 30
Červenec - Srpen Letní provoz

Facebook

Facebook logo