• 006
 • 003
 • 002
 • 001
 • 005

Dětská skupina Název projektu: „Dětská skupina montessori RMS“,

reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008465
Dětská skupina

Od  1.4. 2018 provozujeme Dětskou skupinu Montessori RMS

DS je určena pro děti od 1 roku a v kolektivu max. 12 dětí. O celodenní program se starají profesionální  asistentky/chůvy. Dětská skupina je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.V této skupině pracujeme i s montessori prvky  a máme zde návaznost na akreditovanou Montessori mateřskou školu.

Provozní doba: každý pracovní den od 6:30 – 17:30 h

Strava zajištěna po celý den : svačina 12Kč, oběd 36Kč ,svačina12Kč včetně pitného režimu po celý den neomezeně.

Měsíční školné : 1500Kč


Co je to dětská skupina?

Dětská skupina Montessori RMS

Dětská skupina Montessori RMS , s kapacitou 12 dětí,  je registrována  Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“.

Dětská skupina Montessori RMS  je určena přednostně  pro děti pracujících občanů, kteří mají ve své péči děti ve věku od 1 roku do doby zahájení školní docházky.

Dětská skupina Montessori RMS   je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Nachází v Chomutově v přízemí v  ulici Čelakovského 1017, jejíž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z Vyhlášky 281/2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a  Zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Nabízíme dětem nejen „hlídání“, ale prostřednictvím odborných pracovníků:

  • kvalitní péči o děti s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům s prvky M. Montessori,
  • výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností, sociálních, kulturních a hygienických návyků dítěte, formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení,
  • děti učíme koordinaci pohybů a smyslů posilující mozkovou souhru, jehož výsledkem je zlepšování paměti, pozornosti, fyzické obratnosti, grafomotoriky a zároveň poskytuje dětem i příjemnou zábavu,
  • zaměřujeme se na podporu talentu a tvořivosti,
  • centrum zajistí celodenní pitný režim i stravu
  • pro děti jsou též zajištěna lehátka pro odpolední odpočinek
Naše provozní doba je každý pracovní den:

  • pondělí až pátek od 6.30 – 18.30 hodin
Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, případně z důvodu jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

Přijetí dítěte do Dětské skupiny Montessori RMS:

do dětské skupiny jsou přijímány děti od 1 roku do předškolního věku,

  • rodič dítěte, který chce využívat služby péče o dítě v dětské skupině, podává „Žádost o umístění dítěte do Dětské skupiny Montessori RMS “ na předepsaném formuláři ředitelce nebo kompetentnímu zástupci
  • přílohou „Žádosti o umístění dítěte v Dětské skupině Montessori RMS“ je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a pravidelném očkování dítěte (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů), dále potvrzení jednoho z rodičů o zaměstnání nebo studiu či registraci z ÚP.
  • v případě, že bude žádostí více než dvanáct a nelze uspokojit všechny žadatele, budou žádosti evidovány v pořadníku, podle data podání žádosti
  • v případě potřeby a volné kapacity je možno přijmout dítě do dětské skupiny i mimo řádný termín v průběhu roku.

Vánoční dílničky s rodiči, pohoda a besídka dětí

I v letošním roce jsme se v naší školce sešli v hojném počty s dětmi, rodiči i prarodiči.
Krásná vánoční besídka rozněžnila naše srdíčka a při tvoření vánočních svícnů, věnců a sobů jsme si užili pěknou zábavu i legraci. V tomto roce přišlo i hodně zástupců mužského pohlaví, což nás všechny potěšilo. Paní učitelky se vzorně o všechny staraly, pohoštění bylo skvělé a dárečky, které našly děti pod stromečkem, je mile potěšily.


Bubínkování

Úžasné bubínkování a používání ostatních zajímavých hudebních nástrojů.
 Ve středu
jsme měli v naší školce Montessori rodinné MŠ první bubínkování. Přijely paní a seznámily děti s různými bubny z Afriky - džemba, bubínky, perkusy, chrasítky a rumba koulemi. Předvedly dětem, jak se s nimi zachází a potom si  děti mohly nástroje pod jejich vedením zapůjčit, prozkoumat a použít. Na  rytmické nástroje  pod vedením  hrály – snažily se chytit rytmus udávaný lektorkou, napodobit její hru.


Na závěr bylo zklidnění relaxací. Dětem se bubnování líbilo, pozorně lektorce naslouchaly a napodobovaly ji.Mikrojesle - informaceMikrojesle jsou otevřeny 5 dní v týdnu v čase 7,00 - 16,00 hodin.

Adresa:   Kochova 1966, Chomutov
tel.:         606 865 111, 608 081 838, 723 185 705
mail:       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Školné v mikrojeslích je zdarma, hradí se pouze dovoz stravy a  stravné.

Služby mikrojeslí byly podpořeny z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu: Chomutovské mikrojesle 1, reg. č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003679.

Cenová kalkulace stravování

Přesnídávka 0,- Kč (vlastní, dle příchodu dítěte)
Oběd (polévka, hlavní jídlo) 40,- Kč
Svačina 10,- Kč
Celkem 50,- Kč

Po celý den mají děti k dispozici nápoje (vodu, neslazený čaj, mléko)

Harmonogram dodávky jídel

Dodavatel se zavazuje předat požadované množství hotových jídel odběrateli v odpovídající kvalitě a teplotě do nádob odběratele v době:

Přesnídávky 08:30 - 09:00 Obědy 11:30 - 12:00 Svačiny 14:15 - 15:00

clanky-00
podpora-00

Adresa

 • Čelakovského 1017/14
  Chomutov 430 01

Kontakt

 • 608 081 838
 • 606 865 111
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provoz mateřské školy

Září - Červen 6:30 - 16: 30
Červenec - Srpen Letní provoz

Facebook

Facebook logo