Mateřská škola

MŠ je určena pro děti od 3 do 7 let. O celodenní program se starají kvalifikované pedagožky a asistentky pedagoga. V této skupině pracujeme i s montessori prvky a máme zde návaznost na akreditovanou Montessori mateřskou školu.


Čísla účtu pro úhradu stravy a školného
2000279514/5500


Provozní doba:
Polodenní péče 6:30 až 12:00 – 2500Kč/osoba/měsíc
Celodenní péče 6:30 až 16:30 – 3300Kč/osoba/měsíc

Strava zajištěna po celý den:

  • přesnídávka 16 Kč
  • oběd 38 Kč
  • odpolední svačina 16 Kč
  • celkem 70 Kč
  • po celý den je zajištěn pitný režim

 

Školné se hradí měsíčně po celý kalendářní rok. V době uzavření MŠ, DS/vyhlášení nouzového stavu či jiného vládního nařízení se hradí školné v plné výši.