Práce ve třídě

Děti při práci s Montessori pomůckami.
Po celý rok se snažíme s dětmi pracovat jak v praktickém životě, smyslové výchově tak i v matematice, českém jazyce a dalších odvětvích. Děti při hodinách zpívají cvičí a učí se novým poznatkům.