Vánoční besídka 2023

https://www.youtube.com/watch?v=0m2J6zFHMbA

Dětská skupina I.
https://www.youtube.com/watch?v=sIoqxYYQca4

Dětská skupina II.
https://www.youtube.com/watch?v=plTPMrqy19c

Dětská skupina III.
https://www.youtube.com/watch?v=eAtv6UtMuyY


Práce ve třídě

Děti při práci s Montessori pomůckami.
Po celý rok se snažíme s dětmi pracovat jak v praktickém životě, smyslové výchově tak i v matematice, českém jazyce a dalších odvětvích. Děti při hodinách zpívají cvičí a učí se novým poznatkům.


Mikuláš

I v tomto roce naši školku, dětskou skupinu a mikrojesle navštívil Mikuláš. Dětem donesl dobroty a děti na oplátku zazpívali krásnou písničku.


Zdobení vánočního stromku

Zdobení vánočního stromečku patří jednou za rok k tradici naší školky. Stromeček zdobíme na chomutovském náměstí společně s kolektivem děti mateřské školy, dětské skupiny i mikrojeslí. Ozdoby si děti vytvářejí spolu s paní učitelkami. K vánoční tradici dále patří vánoční zvonek na náměstí a zvonek přání.