Ceník školného

Ceník školného je platný od 1.9.2022

Děti od 3 do 7 let

Polodenní péče – 6:30 až 12:00 – 2 500,- Kč/osoba/měsíc
Celodenní péče – 6:30 až 16:30 – 3 300,- Kč/osoba/měsíc

Stravné není v ceně školného.

Pokud budou naši školku navštěvovat dvě děti z jedné rodiny, má druhé dítě slevu na školném ve výši 50%.

Rezervační záloha: 1.000,-

Uhrazení rezervační zálohy spolu s přihláškou je nezbytnou podmínkou pro její akceptování. Rezervační záloha Vám bude odečtena při nástupu dítěte od ceny prvního školného. V případě, že dítě nenastoupí, záloha propadá ve prospěch MŠ za rezervaci.

Školné se hradí měsíčně po celý kalendářní rok. V době uzavření MŠ, DS/vyhlášení nouzového stavu či jiného vládního nařízení se hradí školné v plné výši.

Harmonogram dodávky jídel

Dodavatel se zavazuje předat požadované množství hotových jídel odběrateli v odpovídající kvalitě a teplotě do nádob odběratele v době:

Přesnídávky 08:30 – 09:00
Obědy 11:30 – 12:00
Svačiny 14:15 – 15:00

Cenová kalkulace stravování

Po celý den mají děti k dispozici nápoje (vodu, neslazený čaj, mléko)

Přesnídávka 15,- Kč
Oběd (polévka, hlavní jídlo) 36,- Kč
Svačina 15,- Kč
Celkem 66,- Kč