Certifikáty a ocenění

Naše školka, učitelky i asistentky pedagoga absolvují kurzy, certifikační vzdělávání a další aktivity, které vedou k jejich neustálému vzdělávání nejen v oblasti Montessori.

Pavlína Kratochvílová a Denisa Hanzlíková mají již od roku 2009, respektive od roku 2011, prestižní certifikáty Montessori.

Název projektu: Šablony Montessori RMŠ III

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019512

Doba realizace: 1.9.2021 – 31.8.2022

Cílem projektu je realizací personální podpory (zaměstnání školního asistenta) a extrakurikulárních/rozvojových aktivit zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost v naší MŠ.
Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.