Název projektu: Šablony Montessori RMŠ III

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019512

Doba realizace: 1.9.2021 – 31.8.2022

Cílem projektu je realizací personální podpory (zaměstnání školního asistenta) a extrakurikulárních/rozvojových aktivit zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost v naší MŠ.
Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Název projektu: Šablony MRMŠ

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019512

Realizace:  září 2023

Účelem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

V rámci našeho projektu se jedná o financování činnosti Školního asistenta a další vzdělávání pedagogických pracovníků.