Anna Kalinová – speciální pedagog

V roce 2019 jsem vystudovala střední pedagogickou školu v Litoměřicích, obor pedagogické lyceum. V roce 2022 jsem dokončila bakalářské studium na Univerzitě Karlově v oboru Speciální pedagogika, kde budu nyní pokračovat na magisterském studiu. Pomáhala jsem v dětské skupině při firmě Hennlich, praxe jsem získávala na základní škole a ve školní družině. Byla jsem vedoucí ve skautském oddíle vodních skautů a skautek, trenérka plavání a hlídala jsem děti.
S montessori pedagogikou jsem se seznámila na střední škole během výuky a v rámci náslechových praxích ve specializovaných mateřských školách. Ráda bych se s metodou Marie Montessori seznámila více.
Mé hlavní zájmy jsou četba a plavání.