Pavlína Kratochvílová – jednatelka

Pavlína Kratochvílová vystudovala Střední pedagogickou školu, obor
předškolní pedagogika v Liberci. V roce 2009 se začala věnovat programům vzdělávání dětí v raném věku. Pro Montessori pedagogiku se nadchla v době, kdy hledala vhodný způsob výuky pro svého syna. Pátrání ji dovedlo k důslednému studiu ukončenému Českým národním diplomem M. Montessori a poté i k založení této školky s prvky Montessori. Byla u zrodu Montessori mateřské a základní školy v Jirkově, v srpnu 2012 založila spolu s Denisou Hanzlíkovou a Petrou Šulákovou Montessori – Rodinnou a mateřskou školu, o. p. s. v Chomutově, kde působí jako jednatelka.

Pavlíniným cílem je vytvořit optimální prostředí pro rozvoj dětského potenciálu, což v první řadě znamená prostředí, kde se děti cítí šťastně a bezpečně.

 

Certifikáty Montessori a osvědčení o absolvování vzdělávání pro Ředitele škol a školských zařízení