Zájmové kroužky mateřské školy

Angličtina

Věříme, že výuka cizího jazyka s pomocí hudby a interaktivních pomůcek, je nejpřirozenější a nejefektivnější způsob výuky angličtiny pro děti.

Vše probíhá formou her, děti kreslí, zpívají, učí se říkanky, hrají pohybové hry, tancují, prohlíží si obrázkové knihy jsou výtvarně aktivní. U dětí, které kolem tří let věku hovoří zpravidla již velmi dobře česky a mají rozvinutou slovní zásobu, je velká pravděpodobnost perspektivy pro učení i jazyka cizího. Během kroužku angličtiny si děti přirozenou a zábavnou formou hry postupně osvojují nová slovíčka a základy jazyka.


Hudebně – pohybový

 • Hudebně pohybová průprava.
 • Hudebně pohybové hry a tance s pevně stanovenými pravidly.
 • Improvizované hudebně pohybové hry.

Pomoci básniček, říkanek, krátkých pohádek a her rozvíjíme u dítěte dovednosti v oblasti komunikace, sounáležitosti, fantazie a kreativity (výroba kulis a loutek).


Kroužek pro Předškoláky – kroužek pro děti 5 – 6 let

Motto: Počítáme, přemýšlíme, kreslíme, hravě se ke škole blížíme.

Hrátky budou zaměřeny na rozvoj grafomotoriky, myšlenkových procesů, matematických představ, smyslového vnímání, samostatného plnění jednoduchých úkolů + činnosti plněné v daném časovém intervalu.

Co by měl umět každý předškolák?

Je třeba mít na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. Proto je důležitá pomoc od všech, kdo s dítětem pracují, vychovávají, učí ho, aby došel co nejblíže ke svému cíly.

 • Znát své jméno a příjmení.
 • Samozřejmostí by měla být správná výslovnost všech hlásek zvládnutá před nástupem do školy.
 • Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit.
 • Je dobré před nástupem do školy rozvíjet jemnou motoriku ruky (navlékání korálků, stavění z kostek a stavebnic, vystřihování, samostatné tvoření…).
 • Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.
 • U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen dokončit práci.
 • Mít číselnou představu do pěti.
 • Vystřihovat jednoduché tvary.
 • Sluchem rozpoznat první hlásku ve slově.
 • Samostatně se obléci a zavazovat tkaničky.
 • Dodržovat základní hygienu (mytí rukou před jídlem a po použití WC, používat kapesník) a pořádek v osobních věcech.
 • Jíst lžící i příborem.
 • Dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text, popř. odpovědět na otázku.