Dětská skupina 2

DS II. - DS je určena pro děti od 1 roku a v kolektivu max. 12 dětí. O celodenní program se starají profesionální asistentky/chůvy. Dětská skupina je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.V této skupině pracujeme i s montessori prvky a máme zde návaznost na akreditovanou Montessori mateřskou školu.


Čísla účtu pro úhradu stravy a školného
školné - 400800250/5500
stravné: - 200200250/5500


Provozní doba:
každý pracovní den od 6:30 – 16:30 h

Strava zajištěna po celý den:

  • dopol.svačina 30 Kč
  • oběd 75 Kč
  • odpolední svačina 15 Kč
  • celkem – 115 Kč
  • včetně pitného režimu po celý den neomezeně

Školné 2000 Kč / měsíc

Školné se hradí měsíčně po celý kalendářní rok. V době uzavření MŠ, DS/vyhlášení nouzového stavu či jiného vládního nařízení se hradí školné v plné výši.