Naše priority

Spolupráce, respekt, individuální přístup a loajálnost.

Podporujeme děti při hledání vlastní cesty.

Společně se učíme být laskavými lidmi a směřujeme k dalšímu studiu na těch nejlepších školách.

Pomáháme jim, aby pracovaly s láskou, radostí a ve svém životě prožívaly úspěch.

Více o nás a našich cílech

Sekce a třídy

Mateřská škola

Více informací

Dětská skupina 1

Více informací

Dětská skupina 2

Více informací

Dětská skupina 3

Více informací

Zájmové kroužky mateřské školy

Angličtina

Více o kroužku

Hudebně - pohybový

Více o kroužku

Kroužek pro předškoláky

Více o kroužku
Od rodičů